Skip to main content

Pałuki

12 Rajd „Poszukiwanie Wiosny” – Pałuki

Organizator: Tadeusz Frymark

Trasa: Huby Wójcińskie (cmentarz ewangelicki) - Jezioro Gwiazda - Jezioro Ostrowieckie - Źródło św. Huberta - Ośrodek Wypoczynkowy Wiktorowo - Szczepankowo (głaz narzutowy „Olbrzym”, Aleja Modrzewiowa) - Parlin (kościół pw. św. Wawrzyńca) - Bełki - Rezerwat Źródła Gąsawki - Bełki (głaz narzutowy) - Ścieżka Przyrodnicza Dolina Rzeki Gąsawki - Oćwieka (głaz narzutowy) - Gąsawa (kościół pw. św. Mikołaja) - 16 km

Ilość uczestników: 50 

Wójcin - Wójcin istniał już w roku 1357 jako własność kapituły gnieźnieńskiej. Na skraju wsi zachował się do czasów współczesnych niewielki cmentarzyk dawnych mieszkańców Wójcina, członków rodziny Eichstadt.

 

Fot. Hanna Ryszewska

Źródło św. Huberta - pomnik przyrody ustanowiony w roku 1955. Woda w źródełku jest bogata w żelazo, toteż jej kolor jest rdzawy i tak też zabarwia kamienne odpływowe koryto. Ze źródełkiem związana jest legenda o myśliwym, który wpadł do źródła zraniony przez jelenia ściganego przez Lucyfera. Wtedy to właśnie woda ze źródła cudownie uzdrowiła myśliwego i jak uznano powszechnie stało się to za wstawiennictwem św. Huberta, patrona myśliwych. 

 

Fot. Hanna Ryszewska

 

   

 

Wróć