Skip to main content

Roztoczański Park Narodowy

11 Rajd po Parkach Narodowych: Roztoczański Park Narodowy

Organizator: Tadeusz Frymark

Trasa: (I) Opatów (Kolegiata pw. św. Marcina, Ratusz) - Borów (modrzewiowy kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, Nepomucen, pomnik ofiar pacyfikacji na cmentarzu) - Janów Lubelski (Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej Łaskawej, źródlisko, Browar, Ośrodek Edukacji Ekologicznej) - Rezerwat Lasy Janowskie (Porytowe Wzgórze -miejsce największej bitwy partyzanckiej w czasie II wojny światowej) - Zwierzyniec - 3 km; (II) Lipowiec-Kolonia - Obszar Ochrony Ścisłej „Jarugi” - leśniczówka Kosobudy - Bliżów - Szlak Partyzancki - Wojda (miejsce bohaterskiej bitwy Batalionów Chłopskich) - Pomnik Powstania Zamojskiego 1942-1944 - Bliżów (kamieniołom) - Potoczek (dawna cerkiew - obecnie kościół pw. św. Stanisława) - Krasnobród (kaplica „Na Wodzie”, kaplica św. Onufrego, kaplica śś. Mikołaja i Anny, zabytkowa aleja drzew, kościół pw. Nawiedzenia NMP) - Biała Góra (punkt widokowy) - Zwierzyniec (Stawy Echo) - 25 km; (III) Zwierzyniec (budynek Ordynacji Zamojskiej, Browar, Pałac Plenipotenta, Ośrodek edukacyjno-muzealny RPN, ścieżka na Bukową Górę) - Sochy (cmentarz ofiar pacyfikacji) - Florianka (Izba Leśna, dąb „Florian”) - Górecko Stare - Górecko Kościelne (kościół pw. św. Stanisława, kaplica „na wodzie”, pomnikowe dęby, źródełko) - Zwierzyniec (kościół „Na Wyspie”) - Rezerwat Szum (ścieżka dydaktyczna, elektrownia wodna); (IV) Szczebrzeszyn (pomnik chrząszcza, kościół pw. św. Katarzyny, dawna synagoga, ratusz, kościół pw. św. Mikołaja) - Zamość (kościół pw. św. Katarzyny) - 20 km

Uczestników: 48 

Borów

2 lutego 1944 Borów wraz z sąsiednimi wsiami (Szczecyn, Wólka Szczecka, Łążek Zaklikowski, Łążek Chwałowski, Karasiówka) został spacyfikowany przez kilkutysięczną ekspedycję niemiecką. Okupanci doszczętnie spalili wieś, mordując blisko 300 osób. Po wojnie udało się ustalić nazwiska 229 zamordowanych – z czego 183 pochodziło z Borowa, a pozostali byli mieszkańcami sąsiednich miejscowości. Spłonęło ponad 200 gospodarstw (ocalały jedynie kościół i gajówka). Na parafialnym cmentarzu, w zbiorowej mogile, złożonych zostało 806 ofiar największego mordu ludności cywilnej na terenie Polski podczas II wojny światowej.

Zwierzyniec

Budowę pięknego barokowego kościółka Na Wodzie pw. św. Jana Nepomucena rozpoczął w 1741 r. Tomasz Antoni Zamoyski jako votum dziękczynne za swoje uzdrowienie oraz za narodziny długo oczekiwanego potomka.

Sochy

W centrum miejscowości, tuż obok kościółka, znajduje się mały cmentarz, na którym pochowani zostali mieszkańcy wsi wymordowani 1 czerwca 1943 roku przez Niemców za pomoc udzielaną partyzantom. Zamordowano 88 mężczyzn, 45 dzieci i 52 kobiety. Z pogromu ocalało tylko kilka osób oraz jeden dom. 

Florianka

Izba Leśna z ekspozycją prezentującą historię i tradycję leśnictwa w Ordynacji Zamojskiej powstała w drewnianej gajówce zamieszkiwanej przez szereg lat przez silnie związaną z losami Florianki rodzinę Szklarzy. Na ścianie gajówki znajduje się tablica poświęcona Stanisławowi Szklarzowi ps. "Zawisza", zamordowanemu przez Urząd Bezpieczeństwa w 1947 r.

Idąc wzdłuż alei Zwierzynieckiej mijamy dąb szypułkowy "Florian", uznany za pomnik przyrody w 1956 r.

Rezerwat Szum

Rezerwat położony jest niedaleko Górecka Kościelnego. Pierwotnie utworzony został w 1934 r., a powtórnie w 1958 r. (18,17 ha). Chroni przełomowy odcinek rzeki Szum, dopływu Tanwi. Rzeka Szum płynie przez krawędziowe pasmo wzniesień Roztocza Środkowego. Ochronie podlega ok. 1,6 km Szumu pomiędzy Góreckiem Starym a Góreckiem Kościelnym, gdzie powstała seria wodospadów (progów skalnych) zwanych „szumami” lub szypotami.

Wróć