Skip to main content

26 Wyprawa Krajoznawcza po Suwalszczyźnie cz. 2

17-19.05.2019

Organizator: Tadeusz Frymark

Trasa: (I) Źródła Szeszupy - Turtul - dolina Czarnej Hańczy - Rezerwat Głazowisko Bachanowo - Rezerwat Głazowisko Łopuchowskie - 10 km, (II) Puńsk (kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Stara Plebania, synagoga, cmentarz ewangelicki i żydowski) - Oszkinie (osada Jaćwiesko-Pruska) - Trakiszki (dworzec) - Smolany (d. zespół klasztorny) - Rezerwat Bobruczek - Becejły (Obszar Natura Jeleniewo) - Jesionowa Góra - Rezerwat Cmentarzysko Jaćwingów - Suwałki - Jeleniewo (kościół pw. Najświętszego Serca pana Jezusa) - Rezerwat Rutka - 6 km, (III) Punkt widokowy (Kamionka) - Rowelska Góra - Wisztyniec (Trójstyk Granic) - Stańczyki - Gołdap (kościół św. Leona, konkatedra NMP Matki Kościoła, wieża ciśnień) - 4 km

Uczestników: 44 

Suwalski Park Krajobrazowy - najstarszy spośród polskich parków krajobrazowych powstał w 1976 r. Obejmuje 6,5 tys. ha krainy, na której można podziwiać polodowcowy krajobraz z malowniczymi jeziorami oraz głębokimi dolinami rzek otoczonymi wzgórzami morenowymi, ozami i kemami. Na terenie parku znajdują się: jezioro Hańcza - najgłębsze jezioro Polski (108,5 m głębokości), które w całości stanowi rezerwat przyrody oraz 3 inne rezerwaty: Rutka, Głazowisko Bachanowo i Głazowisko Łopuchowskie.

Puńsk - W gminie Puńsk ponad 80% mieszkańców zamieszkują Litwini. Prawa miejskie nadał osadzie król Władysław IV w 1647 r., zaś potwierdzone zostały za czasów panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Puńsk był wtedy miastem królewskim. Oddalony od głównych szlaków komunikacyjnych, Punsk rozwijał się słabo i w 1852 r. utracił prawa miejskie.

Oszkinie - Osada jaćwiesko-pruska w Oszkiniach to prywatna inicjatywa Piotra Łukaszewicza (Petro Lukoševičiausa) miłośnika historii Prusów i Jaćwingów. Na sporym bagienno-leśno-polnym terenie powstał drewniano-kamienny kompleks skladający się z grodów, wartowni, kurhanów, miejsca kultu i rytualnego basenu.

Smolany - Wieś położona przy drodze Szypliszki-Sejny. Pierwsze wzmianki pochodzą z XVII w. Michał Haberman, właściciel dóbr Szejpiszki, rozpoczął organizację w tym miejscu osady fabrycznej tkactwa w I połowie XIX w. Zbudował ewangelicki dom modlitwy, żydowską bożnicę i kościół, a także ufundował klasztor reformatów. Zmarł w 1851 r., a Smolany pozostały wsią. Klasztor został skasowany przez zaborców w 1873 r. (Kanon Krajoznawczy Województwa Podlaskiego)

Góra Rowelska - Najwyższy szczyt Suwalszczyzny o wysokości 298 m n.p.m., połozony jest w odległości ok. 2 km od Wiżajn. Szczyt jest spłaszczony. W 2004 r. na Górze Rowelskiej wzniesiono turbiny elektrowni wiatrowej.

Fot. Hanna Ryszewska

Wróć