Pomysł wydania odznaki krajoznawczej pozwalającej poznać walory krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego zrodził sie na posiedzeniu Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które miało miejsce w siedzibie Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy w marcu 2000 r. Do realizacji, czyli wytypowania obiektów i miejsc oraz opracowania regulaminu odznaki doszło rok później. Z kilku propozycji graficznych odznaki wybrano projekt Jana Kamińskiego z Grudziądza.

Aktualizacja Regulaminu i Kanonu została zatwierdzona we wrześniu 2014 roku.

 

Odznaki w kolejności zdobywania:

W celu ułatwienia zdobywania odznaki została utworzona witryna poświęcona Odznace Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jej autorami są Anna Sikorska i Piotr Hartwich. W marcu 2008 roku na posiedzeniu Kolegium Instruktorów podjęto uchwałę, w myśl której "kanon Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarty na stronie internetowej www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl jest oficjalnym stanowiskiem Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie kanonu".