Od stycznia 2007 r. do 2015 r. w ramach klubu "Wędrownik" działała sekcja krajoznawcza. Skupiała ona tych turystów, którzy chcieli pogłębiać wiedzę o regionie i Polsce poprzez zdobywanie odznak krajoznawczych. Przewodniczącym sekcji  był  Tomasz Stenka. Działalność sekcji została zawieszona w 2015 r.