Zebranie założycielskie Klubu Turystów Pieszych w Regionalnym Oddziale PTTK "Szlak Brdy" odbyło się 28.04.1998 roku. Prezesem klubu został Marcin Zbielski, który pełnił tę funkcję do dnia rezygnacji – 01.09.1999 r. Drugim prezesem w historii klubu został Michał Lehmann, który sprawował tę funkcję do 22.11.2012 r. Obecnym prezesem jest Tomasz Stenka.
W styczniu 2002 r. po rozpatrzeniu licznych propozycji i głosowaniu klub przyjął nazwę "Wędrownik". 
W latach 1998-2006 spotkania klubu odbywały się w siedzibie Oddziału, w pałacyku przy ul. Gdańskiej 18. Od grudnia 2006 r. nową siedzibą Oddziału i miejscem spotkań klubu jest świetlica przy ulicy Sienkiewicza 1/1.
Obecnie klub liczy 107 członków.

Odeszli na wędrówkę po niebiańskich szlakach:

śp. Bolesław Szymański
śp. Leonard Wojciechowski
śp. Andrzej Radziński
śp. Teresa Zalesiak
śp. Jerzy Roman
śp. Michał Lehmann
śp. Dorota Żmuda - Trzebiatowska
śp. Zdzisław Tukalski


Łatwiej jest iść przez życie, gdy ma się przyjaciół
i łatwiej odejść, gdy są ludzie, u których pozostanie się w pamięci...


"Jeśli wybierzesz tę drogę..."

DROGOWSKAZ
dokładnie określa
dokąd
PRZEWODNIK
opisuje szlak
pod górę
 
i choć nie wiesz
jak długo?
ile uśmiechów i ile łez?
to wierzysz
że dojdziesz w najlepszym
możliwym dla ciebie czasie... 

                 Urszula Sobkowiak