Kalendarz spotkań w 2019 roku

Styczeń: 10, 24

Luty: 7, 21

Marzec: 7, 21

Kwiecień: 4, 25

Maj: 9, 23

Czerwiec: 6, 27

Wrzesień: 5, 19

Październik: 10, 24

Listopad: 7, 21

Grudzień: 5, 19