Kalendarz spotkań w 2021 roku

Styczeń: 7, 21

Luty: 4, 18

Marzec: 4, 18

Kwiecień: 8, 22

Maj: 6, 20

Czerwiec: 10, 24

Wrzesień: 2, 23

Październik: 7, 21

Listopad: 4, 25

Grudzień: 2, 16